Danske Indkøbsforeninger

Indkøbsforeningernes formål er at finansiere medlemmernes indkøb af maskiner og redskaber. Indkøbsforeningerne låner ud til landmænd og virksomheder, der har sit virke i landdistrikterne. Alle finansielle aktiviteter foregår i de lokale indkøbsforeninger – find flere oplysninger om muligheden for at få finansieret indkøbet af en maskine eller lignende hos en af de lokale indkøbsforeninger.

Danske Indkøbsforeninger er en paraplyorganisation for landets 15 indkøbsforeninger for mindre virksomheder og jordbrugere. Danske Indkøbsforeninger har til formål er at bistå de lokale indkøbsforeninger i spørgsmål, der er af betydning for disses virksomhed og drift, samt at varetage og repræsentere foreningernes interesser udadtil og understøtte foreningernes udvikling.